Kosmeetiku algõpe ( päevane)

Kosmeetiku algõpe ( päevane)

Kosmeetiku algõppe õppekava (kutsestandardi alusel)

Kursuse sisu

Sissejuhatus erialasse, töökeskkonnaohutuse alused,  klienditeeninduse alused, anatoomia ja füsioloogia, mikrobioloogia,  nahahaigused, näohooldus, kätehooldus, jalgade hooldus, kehahooldus, jumestamine. Valikainete valikus on  tootetutvustused-koolitused.

Õppeväjundid: õpilane omandab kursuse käigus alljärgnevad oskused:

töökoha ettevalmistamine:
1) töökoha ettevalmistamine ja korrashoid;
2) tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine;
3) koristamine ja puhastamine.

näohooldus; ripsmete, kulmude keemiline värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine:
1) näonaha analüüsimine ja algpuhastus;
2) näonaha eelpuhastamine;
3) mehhaaniline puhastamine;
4) aparaadihooldus;
5) massaaži tegemine;
6) maski ja/või kreemi kasutamine;
7) ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine;
8) erihooldused.

kätehooldus:
1) käte naha ja sõrmeküünte analüüs ja hooldamine;
2) käte massaaž;
3) käte erihooldus;
4) küünte lakkimine.

jalgade hooldus:
1) jalgade naha ja varbaküünte analüüs ja hooldamine;
2) jalgade massaaž;
3) jalgade erihooldus;
4) küünte lakkimine.

kehahooldus:
1) kehaanalüüs ja eelhooldus;
2) keha hooldamine;
3) keha masseerimine.

näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine:
1) naha ettevalmistamine;
2) karvade eemaldamine;
3) naha järelhooldus.

jumestamine:
1) naha eelhooldus;
2) jumestamine.

klienditeenindus:
1) kliendiga kontakti loomine;
2) kliendiga suhtlemine hoolduse ajal;
3) kliendi nõustamine ja teenindussituatsiooni lõpetamine.

NB! Kõik kes sõlmivad hiljemalt  30.04.2017 kosmeetiku või juuksuri kursuse õppelepingu saavad esmased töövahendid tasuta, mis jäävad kursuse lõpetamisel õpilasele.

 

 

Lõpetamise nõuded
õppekava täitmine täies mahus
teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele
praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele

Väljastatavad dokumendid

kooli lõputunnistus

Kosmeetiku eriala õppekava moodulite nimetused ja mahud
Maht 40 õppenädalat/ 1600 tundi
Jrk Moodulid Kogumaht (õn) Maht (õn) 1.õppeaastal  Tunnid
Auditoornetöö/ isesisevtöö Praktiline töö Kokku
I Üldõpingud (üldoskuste moodulid) 5
1 Sissejuhatus õpingutesse 1 0,5/0,5 0 1  40
2  Müügitöö alused 1 0,5/0,5 0 1  40
3  Töökeskkonnaohutuse alused 1 0,5/0,5 0 1  40
4  Klienditeenindus 1 0,5/0,5 0 1  40
5 Nahahaigused 1 0,5/0,5 0 1  40
II Põhiõpingud (põhioskuste moodulid) 34
6. Näohooldus  (teooria ja praktiline töö) 7 1/1 5 7  280
7. Käehooldus  (teooria ja praktiline töö) 4 1/1 2 4  160
8. Jalgade hooldus (teooria ja praktiline töö) 6 1/1 4 6  240
9. Kehahooldus  (teooria ja praktiline töö) 7 1/1 5 7  280
10. Jumestamine  (teooria ja praktiline töö) 1 0,5 0,5 1  40
11. Anatoomia ja füsioloogia 1 0,5/0,5 0 1  40
12 . Mikrobioloogia (teooria ja praktiline töö) 1 0,5/0,5 0 1  40
13. Erimassaažid 8 1 7 8  320
14 Lõpueksam 1
IV KOKKU 40 18 21 40

Kaugõppe kosmeetiku kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

Kosmeetikute kaugõppe  õppekava  1,5 aastat   ehk 1600 tundi
Üldõpingud kontakt tunnid  /iseseisev töö Kokku Õpetajad
Sissejuhatus õpingutesse 20/20 40 Kursuse juhendaja Liivia Ribelus
Töökeskkonna ohutuse alused 20/20 40 Milvi Moks
Müügitöö alused 20/20 40 Aet Kull
Klienditeenindus 20/20 40 Ester Raiend
Nahahaigused 30./10 40 Terje Bacmann
240
Põhiõpingud
Näohooldus /teooria ja praktiline töö) 100/140 240 Liivia Ribelus
Käehooldus /teooria ja praktiline töö) 60/100 160 Liivia Ribelus
Jalahooldus  (teooria ja praktiline töö ) 100/140 240 Siret Rannik
Kehahooldus (teooria ja praktiline töö) 180/220 280 Eda Leesalu
Jumestamine teooria ja praktika 20/20 40 Anu Eber
Anatoomia ja füsioloogia 20/20 40 Eda Leesalu
Mikrobioloogia 20/20 40 Elo Paluoja
Erimasaazid 60/140 200 Margit Paekivi/Eda Leesalu
1320
Lõpueksam 40 40 40
800/800 1600
Teoreetiline  õpe 800 tundi
Praktikumid ,seminarid, iseseisvad praktilised tööd 800 tundi

Lektorid

Eda Leesalu-Greco

CIF Augustas (Itaalias) esteetika terapeut;

Tallinna meditsiinikool tegevusteraapia kursus;

TÜ psühholoogia;

Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2012

Liivia Ribelus

CIDESCO kosmeetik omandas kosmeetiku eriala Soomes;

320 kutsepedagoogika täiendkoolitus;

Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2010

Siret Rannik

 

CIDESCO kosmeetik;

320 kutsepedagoogika täiendkoolitus;

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika magister

Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2010

 

Krista Vare

finatsjuhtmine

Milvi Moks

TÜ arsti eriala

Kristiina Vassus

EKJEK- kosmeetiku kutseharidus

Tallinna Tervihoiu Kõrgkool- õenduse eriala

Anne Hinpere-Raudsik

AÜ- õigusteadus-jurist

Ester Raiend

TLÜ-pedagoogika magister

Galina Kruusimägi

TÜ- filoloogia

 

Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kinnitav õppepraktika toimub kaasaegses kooli õppesalongis.

Töövahendid: kool annab õpilasele maniküüri, pediküüri, jumestuse ja kosmeetiku töövahendid. Üldjuhul jäävad instrumendid õpilasele ilma lisa tasuta. Kursuse katkestamisel tasutakse instrumentite eest.

Eriala koolitajad:  Eda Leesalu-Greco, Liivia Ribelus