Juhtkond:

Aimar Karu – direktor ( AÜ ärijuhtimise ja õigusteaduste magister)

Luule Õunmaa– õppeosakond ( TLÜ, oganisatsioonikäitumise magister)

Katrin Tude – finantsjuht ( TPI- ökonoomika)

Õpetajad:

Ester Raiend – üldainete õpetaja ( TLÜ- pedagoogika magister) , klienditeenindus

Liivia Ribelus – ( CIDESCO kosmeetik, eripedagoogika, õpib TLÜ-s kutsepedagoogikat BA) erialaõpetaja

Anu Kauber– EKJEK juuksuri tunnistus, TLÜ-õpetaja BA

Irina Lavrinenko -meister juuksur (TK Junor), OMC rahvuvaheline kohtunik, Leningradi Kehakultuuri Instituut- kehalisekasvatuse õpetaja- erialaõpetaja juuksuritöö

Milvi Moks – üldainete õpetaja ( TRÜ- ravi) ( töökeskond)

Niina Botina – TLÜ arvutiõpetaja -üldainete õpetaja ( arvutiõpetus)

Juri Klein – Ph.D-üldainete õpetaja  ( majandusõpetus)

 

Praktika juhendajad:

Maire Nurmela –  juuksuri diplom PIVOT POINT FINLAND

Sirje Kännola- juuksuri diplom PIVOT POINT FINLAND , TÜ õigusteadus

Merike Kallaste– juuksuri tunnistus, TLÜ kutsepedagoogika BA