TKH Majandustegevusteate nr.141718

Õppekavarühm: iluteenindus

Maht: 40 ak. tundi

Õppeaine  Maht ( ak.tundi) Teooria ( ak.tundi) Praktiline töö ( ak.tundi)
Geelitehnoloogia 40 5 35

Kursus maksumus:

stardikomplektiga (jäävad õppijale) 1500 eurot

Kursuse algus: eesti ja vene keeles  14.09.2020-30.12.2020

Kunstküünte paigaldamise tehnoloogiad (geelküüned):

Käsitletavad teemad:

KUNSTKÜÜNTE AJALUGU. Kust alguse saanud ja millal. Tehnikate areng.

TÖÖVAHENDID. Freesid, UV-lambid, tangid jne.

GEELTEHNOLOOGIA. Hooldusvahendid, küünepinna ettevalmistus, geeli paigaldamine oma küünele, tipile ja šabloonile. Prantsuse man. tegemine geeliga. C ja D kumeruse jälgimine. Hooldamine ja eemaldamine. Kliendi nõustamine.

KUNSTKÜÜNTE HOOLDAMINE. Hooldusvahendid. Kunstküünte eemaldamine. Kliendi nõustamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Valitud tehnikaga kunstküünte paigaldamine. Aparatuuri kasutus. Küünte lakkimine. Kunstküünte eemaldamine.

 

Õpiväljundid:

Ainekursuse läbinud õpilane teab ja tunneb:

 • kunstküünte ajalugu;
 • töövahendeid;
 • hooldusvahendeid;
 • kunstküünte paigaldamise tehnoloogiaid;
 • kunstküünte eemaldamist;
 • küünte kaunistamist;
 • kliendi nõustamist.

Oskab:

 • ette valmistada töökohta kunstküünte paigalduseks;
 • ette valmistada küünt kunstküüne paigalduseks;
 • valida õiget küünetippi ja paigaldada;
 • paigaldada kunstküüsi vormiga;
 • kasutada aparatuuri;
 • kasutada ühte või mitut kunstküünte paigaldamise tehnoloogiat;
 • lakkida küüsi kasutades erinevaid lakkimistehnikaid;
 • eemaldada kunstküüsi;
 • klienti nõustada;
 • korrastada töö lõppedes töökoha, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid.

 

Hindamismeetod:

 • valikvastustega test (teoreetiline osa);
 • demonstratsioon (praktiline osa).

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab kunstküünte paigaldamise alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha kunstküüne paigalduseks;
 • demonstreerib kunstküünte paigaldamist (tipile, vormile) lähtudes esteetilisest lõpptulemusest;
 • kasutab sobivaid töövahendeid, aparatuuri ja tooteid;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid ja järgib tööohutuse ning hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

Lõpetamise nõuded
õppekava täitmine täies mahus
teooriaarvestuse sooritamine positiivsele hindele
praktikaarvestuse sooritamine positiivsele hindele

Väljastatavad dokumendid

kooli lõputunnistus

NB! Küünetehniku algõppe koolitus eeldab vähemalt 3 kliendi olemasolu, kelle peal harjutada.

Koolitaja:

Kaire Taalkis;

 

Maniküürija-pediküürija alates 1991

 

Küünetehnik alates 2004

Ripsmetehnik alates 2007

Näo- ja kehahooldused alates 2007

Spaateenindaja, tase 4

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika BA

Eesti Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2019