TKH Majandustegevusteate nr.141718

„OÜ Iluteeninduse Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“.

Õppekavarühm:  Juuksuritöö ja iluteenindus

 

Kursuse maksumus kestvusega 6- 12 kuud ( päevane): 2500 eur , algus 16.09.2022( kõik kes sõlmivad õppelepingu enne 16.09.2022 kehtib  soodushind 1495 eur )

NB! Kõik kes sõlmivad hiljemalt  16.09.2022 kosmeetiku või juuksuri kursuse õppelepingu saavad esmased töövahendid tasuta( habemega meesteharjutuspea, lõikuskäärid, meestöökammi), mis jäävad kursuse lõpetamisel õpilasele .

Õppetöö  reedel kell 10.00-20.30

 

Toimumise koht: Kadaka tee 56a, Lootsi 10 II korrus,  Kadakatee 56a Tallinn Eesti 

Eesti  Iluteeninduse Erakool ( OÜ Iluteeninduse koolitus) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner .

Maht: 360 ak. tundi

Moodulid

 

Maht ( ak.tundi) Teooria ( ak.tundi)    auditoorne/

iseseisev töö

Praktilinetöö ( ak.tundi)
 EELTEADMISED JUUKSELÕIKUSEKS 40 30/10
MEESTE JUUSTE LÕIKAMINE 100 20/10 70
HABEMEAJAMINE, HABEME JA VUNTSIDE MODELLEERIMINE 20 5 15
PRAKTILISED TÖÖD 200 200
 

Õppesisu

EELTEADMISED JUUKSELÕIKUSEKS. Juukse anatoomiline eripära. Suhtlemine  kliendiga.    Eel- ja järeltööd kliendi teenindamisel. Juuksuri asend kliendi suhtes. Juuste lõikamise  terminoloogiameestöös.

Töövahendite käsitlus ja hooldus ( kammid, harjad, käärid, fileekäärid, habemenuga, žiletinuga, juukselõikusmasin). Lõikuse jaotusjooned. Kammide ja juukselõikusmasina käsitlus, kääri-kammi tehnika. Eel- ja järeltööd ning hügieeninõuded kliendi teenindamisel. Juuste lõikamisel kasutatavad erinevad tooted.

MEESTE JUUSTE LÕIKAMINE. Juukselõikuste põhivõtted erineva pikkusega juustele.

Pikkade juuste lõikused. Erinevad lõikustehnikad noa ja kääridega. Juukselõikused sassoonmeetodil. Pealae juuste lühemaks lõikamine platvormi tekitamisega. Lõikused lõikusmasinaga. Pea paljaksajamine masinaga. Kõrge- ja keskmine lõige. Madallõige ja madallõige randiga. „Suitsuse“ ülemineku lõikamine masinaga juuksekasvu piiril. „Sujuva“ ülemineku viimistlemine kääri-kammi tehnikas. Pealae juuste lõikamine sõrmede vahelt.

Kõrvaäärsete juuste ja bakenbardide kujundamine. Juuksekasvupiiri kujundamine kaelal.

Püstjuuksed. Siilisoeng. Mittestandardsed püstjuukse lõikused. Erinevate lõikustehnikate ühildamine. Mudellõikuste tehnoloogia ja modelleerimine. Lõikuste konstrueerimine joonisena.

Kliendi nõustamine.

HABEMEAJAMINE, HABEME JA VUNTSIDE MODELLEERIMINE. Habemeajamise ajalugu. Habemeajamise töövahendid: habemenoa liigid ja teritusvahendid, habemenoa kolm põhivõtet. Habemeajamise tehnoloogia, vajaminevad materjalid. Hügieeninõuded habeme ajamisel, habeme ja vuntside modelleerimisel. Töövahendid: lõikusmasin, käärid, kamm, habemenuga. Erinevate habemete ja vuntside kujud, moejooned ja nende sobivus vastavalt näoproportsioonidele. Habemete ja vuntside modelleerimise tehnikad (kääri-kammiga,

lõikusmasinaga, habemenoaga) ja hooldus (pesemine, föönitamine, viimistlusainete kasutamine).

Habeme piirjoone kujundamine kaelal ja põskedel, konkreetne piirjoon või suitsune üleminek.

Habeme ja vuntside värvimine. Kliendi nõustamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Naiste ja meeste erinevate juukselõikuste harjutamine ja praktiline

teostamine. Erinevate habemete ja vuntside modelleerimise harjutamine ja praktiline teostamine.

 Õpiväljundid

Õppija teab ja tunneb:

• juukselõikuse terminoloogiat;

• naiste ja meeste juustelõikuste põhivõtteid;

• erinevaid töövahendeid juuste lõikamisel;

• habemenoa liike ja teritusvahendeid ning habemenoa võtteid;

• erinevaid habeme moejooni;

• teab hügieeninõudeid habemeajamisel;

• habeme ja vuntside värvimiseks kasutatavaid tooteid ja tehnoloogiat;

• erinevaid juukselõikust kergendavaid tooteid (materjale);

• habeme kujundamisel kasutatavaid viimistlusvahendeid;

• habeme ajamiseks vajaminevaid tooteid (materjale).

Oskab:

• juuste lõikust konstrueerida joonisena;

• kasutada juukselõikuse erinevaid meetodeid;

• kasutada erinevaid töövahendeid juuste lõikamisel;

• ühildada erinevaid lõikustehnikaid;

• modelleerida erinevaid habemeid ja vuntse;

• värvida habet ja vuntse;

• teha eel- ja järeltöid kliendi ohutuks teenindamiseks;

• teostada lühikeste ja pikkade juuste lõikuseid nii naistele kui ka meestele;

• teostada habemete ja vuntside modelleerimist;

• nõustada klienti sobiva juukselõikuse leidmisel;

• nõustada klienti sobiva habeme või vuntside kuju leidmisel.

 

Hindamismeetod:

•         teoreetiline test;

•         praktiline sooritus.

 

Hindamise kriteeriumid

• erinevate töövahendite kasutamist juuste lõikamisel;

• oskust praktiliselt teostada erinevaid juukselõikusi, järgides töökultuuri, õigete töövõtete

kasutamist lähtuvalt konkreetsest juuksestruktuurist;

• habemete ja vuntside modelleerimise oskust;

• joonise konstrueerimist vastavale lõikusele;

• erinevate lühikeste ja pikkade juuste lõikuste tegemist nii naistele kui ka meestele;

• habemete ja vuntside modelleerimist;

• töökultuuri ja hügieeninõute täitmist erinevate lõikuste ning habemete ja vuntside

modelleerimise teostamisel;

• klassikalise mudellõikuse sassoonmeetodil sooritamist;

• töövõtteid;

• töövahendeid ja materjale vastavalt valitud praktilisele tööle.

 

Eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused juukselõikuse terminoloogiast, meeste juuste skeemikohastest põhilõikustest ning juukselõikuse meetoditest, habeme ja vuntside modelleerimisest, värvimisest ja viimistlemisest ning hoiaku kliendi tähelepanelikust ja korrektsest teenindamisest.

 

Õppekeskkond:  Teooria tundide läbiviimiseks on õppekeskuses vajaliku tehnikaga varustatud õppeklass. Praktiliste tundide läbiviimiseks on õppekeskusel vajaliku sisustusega praktikaklass.

 

 

Koolitajate andmed:

Maksim Smirnov

juuksuri ametiõpe

barberi kursused

Töötab erialal 8 aastat

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Kursusega võivad liituda kõik huvilised, kes on  kursusest  huvitatud.
Lõpetamise nõuded: Õppekava  moodulite läbimine ja täitmine täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid: kursuse lõputunnistus