IMG_20141221_134259

 

TKH Majandustegevusteate nr.141718

„OÜ Iluteeninduse Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“.

Õppekavarühm: iluteenindus

Maht: 305 ak tundi

Kursus maksumus: 2500 eurot kõik kes sõlmivad õppelepingu enne 16.03.2024 kehtib  soodushind 1950 eur )

Kursuse algus: 16.03.2024eesti ja vene  keeles

 

 

Toimumise koht: Kadaka tee 56 a , Tallinn

Kursuse kava:

Moodul Maht ( ak.tundi) Teooria/iseseisevtöö ( ak.tundi) Praktiline töö ( ak.tundi)
Näohooldus ja jumestus 140 30/10 100
Ripsmepikenduste paigaldamine 25 5 20
Käehooldus 40 8/2 30
Jalahooldus 40 8/2 30
Geelakkimine 10 2 8
Kunstküünte paigaldamise 40 5 35
Depilatsioon 10 2 8

Näohoolduse moodul

Käsitletavad teemad:

NAHATÜÜBID. Tundlik nahk. Couperosa, rosacea, teleangiektaasia, herpes, akne, pigmentatsioonihäired.

NAHA ANALÜÜS. Nahatüübi määramine.  Naha vananemine, enneaegne vananemine, salongihooldused ja  koduhooldussoovitused. Tundlik naha tunnused.. Silmaümbruspiirkonnas esinevad probleemid, nahamuutused, salongi– ja koduhooldussoovitused. Kaelanahal esinevad probleemid, nahamuutused, salongi– ja koduhooldussoovitused. Ainete imendamine, naha niisutamine.

NÄOHOOLDUSE APARATUUR. Kõrgsagedusvoolu aparaat; ultraheli; näo auruti,  suurenduslambi kasutamine naha analüüsi hindamisel. Aparaatide toime, näidustused ja vastunäidustused.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Tööde järjekord. Töökoha valmisolek. Naha algpuhastus. Koorimine. Mehhaaniline puhastus. Massaaž, toime, näidustused ja vastunäidustused. Maskid. Naha niisutamine. Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine, kulmude modelleerimine. Näokarvade eemaldamine. Vastunäidustused näohooldusprotseduuridele.

HOOLDUSTOOTED.   Puhastusvahendi, nahatooniku   kasutamine; keemiliste ripsme – ja  kulmuvärvide kasutamine ja  puhastamine. Kreemid. Maskid.  Pinguldavad, elustavad, niisutavad hooldused.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Soovitused koduhoolduseks, toodete soovitamine ja müük.

PRAKTILISED TÖÖD. Näoprotseduuri sooritamine. Tööde järjekord. Näo-, kaela- ja dekolteemassaaž. Maski pealekandmine. Naha niisutamine. Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine.  Kulmude modellleerimine. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid

Õppija  :

 • on teadlik nahatüüpidest;
 • omab teavet nahamuutustest ja nende tekkepõhjustest;
 • omab ülevaadet töövahenditest, toodetest, aparatuurist– ja töövõtetest;
 • mõistab näohoolduse, sealhulgas massaaži näidustusi ja vastunäidustusi;
 • valdab teadmist erinevatest  desinfiktsioonivahenditest, meetoditest ja hügieeninõuetest.

 

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab näohoolduse teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha näohoolduse läbiviimiseks;
 • hindab visuaalselt kliendi näo, kaela– ja dekolteepiirkondade nahaseisundit ning nende  piirkondade seisukorda, määrab hoolduse eesmärgi, täidab kliendikaardi;
 • teostab modellile klassikalise näohoolduse koos mehhaanilise puhastuse,  massaaži , ripsmete- kulmude  värvimise ning  kulmude modelleerimisega;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

Jumestamise moodul

Käsitletavad teemad:

NÄO JUMESTAMINE. Näo proportsiooniõpetus. Jumestusstiilid ja sõnavara. Jumestus vastavalt nahatüübile. Päeva ja õhtujumestus- töövahendid ja hügieeninõuded. Kliendi nõustamine lähtuvalt kliendi isikupärast. Kasutatavad tooted ja vahendid.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • erinevaid näotüüpe;
 • valgusõpetust, värviringi, värviõpetust ning seostab neid teadmisi jumestuse teostamisel;
 • näo anatoomiat ja näonaha tüüpe;
 • erialast sõnavara;
 • päeva- ja õhtujumestuse erinevusi ;
 • töövahendeid, tooteid ja töövõtteid;
 • erinevaid desinfikatsiooni vahendeid, meetodeid ja hügieeninõudeid.

 

Oskab:

 

 • kasutada meigitooteid ja -vahendeid, tunneb hügieeninõudeid;
 • valida kliendile sobivad tooted ja vahendid;
 • võrrelda näo proportsioone lähtuvalt kliendi näokuju omapärast;
 • teostada jumestust etteantud kavandi järgi;
 • muuta jumestustoodetega kliendi välimuse isikupäraseks, kauniks ja stiilseks;
 • välja selgitada kliendi soovid jumestamiseks, tutvustab ja soovitab jumestustooteid.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab jumestuseks vajaminevaid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha jumestuse läbiviimiseks;
 • teostab modellile jumestuse lähtudes esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

Hindamismeetod:

 

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

Epilatsiooni moodul ( jalad, käed)

Käsitletavad teemad:

KEHAKARVADE EEMALDUS. Kehakarvade eemaldamine sooja – ja plastilise vahaga, karvade eemaldamine erinevatest kehapiirkondadest; näidutused ja vastunäidustused.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Töökoha valmisolek. Karvade eemaldamine erinevate vahameetoditega.

Naha puhastamine vahajääkidest. Hooldusvahendite kasutamine.

HOOLDUSTOOTED.Puhastavad tooted. Karvaeemaldusvahendid. Naha järelhooldusvahendid.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Koduhoolduseks hooldustoodete soovitamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Epilatsiooni sooritamine erinevates kehapiirkondades. Tööde järjekord.

 

Õpiväljundid

Õppija:

 • mõistab karva ehitust ja erinevaid karvaeemaldamismeetoteid
 • on teadlik  näidustustest  ja vastunäidustustest;
 • omab teavet protseduuri läbiviimiseks  kasutades  õigeid   hooldustooteid;
 • demonstreerib erinevatest kehapiirkondadest karvade eemaldamist;
 • on teadlik protseduuri tööetappidest ja hügieeninõuetest.

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab karvade eemaldamiseks vajaminevaid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha protseduuri läbiviimiseks;
 • hindab visuaalselt kliendi karvakasvupikkust;
 • teostab modellile karva eemaldamist erinevates kehapiirkondades;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

 

 

Ripsmetehnika moodul  (klassikalised ripsmepikendused)

Käsitletavad teemad:

RIPSMETE JA SILMA ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA. Naha ehitus. Ripsmekarva läbilõige. Ripsmete kasvutsükkel ja faasid. Ripsmekarva keemiline koostis. Ripsmekarva sillad. Silmade  haigused.

HÜGIEENI- JA OHUTUSNÕUDED. Töökoha ja töövahendite ettevalmistamine. Aseptika, desinfektsioon, sterilisatsioon, vastunäidustused, nõuded ruumile, valgustusele ja ventilatsioonile, tervise ja ohutusnõuded.

TOODETE ÜLEVAADE. Pintsetid (sirged, kõverad), kammharjad, liimid, teibid, geelpadjad, ripsmekarvad, eelhooldusvahendid, liimi eemaldusvahend, kaitsev hooldusvahend, liimialus, käärid.

RIPSMETE PAIGALDUSE TEHNOLOOGIA JA MATERJALID. Ripsmete materjalid, ripsmekaared, ripsmete pikkused, ripsmete paksused, töövahendid, tehnoloogia ja paigaldamise tehnika, ripsmekarva õige paigaldamine. Erinevate silmakujude järgi ripsmete paigaldamine. Silmakuju modelleerimise ja korrigeerimise moodused. Ripsmete paigaldamise skeemid. Ripsmete pikendamise, hooldamise ja eemaldamise tehnoloogiad. Protseduuri etapid. Enim levinud vead.

TÖÖ KÄIK. Ripsmete eraldamine ja paigaldamine, õige kasvufaasis oleva ripsme valik pikendamiseks, parim töövahendite paigutus, töökiirus ja hooldus.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Ripsmepikenduste põhilised väljalangemise põhjused, hooldus peale protseduuri, kodune hooldus.

Õpiväljundid:

Ainekursuse läbinud õppija omab ülevaadet:

 • naturaalse ripsmekarva ja silma anatoomiast ning füsioloogiast;
 • sobivatest töövahenditest, meetoditest, kaardistusest ja toodetest;
 • klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise tehnoloogiatest;
 • kliendi nõustamisest ja hügieeninõuetest.

 

Hindamismeetod:

 • valikvastustega test;
 • demonstreerib klassikaliste ripsmepikenduste paigalduse lähtudes õigetest töövõtetest ja esteetilisest lõpptulemusest.

Arvestustöö hindamiskriteeriumi lävend: kasutab klassikaliste ripsmepikenduste tehnoloogiate alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • valmistab ette töökoha klassikaliste ripsmepikenduste paigalduseks;
 • valib sobivad töövahendid ja tooted tööks;
 • arvestab kliendi soovide ja eripäradega ripsmete paigaldamisel;
 • paigaldab ühe naturaalse ripsmekarva külge ainult ühe ripsmepikenduse;
 • paigaldab ripsmepikendused nii, et need ei kleepu omavahel puntidena kokku;
 • liimib ripsmepikendused  nahast 0,5-1 mm kaugusele;
 • paigaldab ripsmepikendused puuduvate nähtavate liimitükkideta – lõpptulemus on puhas;
 • liimib ripsmepikendused otse, arvestades ripsmekarvade loomulikku suunda;
 • rakendab korrektseid töövõtteid;
 • selgitab tööprotsessi ja vahendite valikut;
 • järgib tööle esitatavaid hügieeni- ja ohutusnõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

Käe- ja jalahoolduse moodul

Käsitletavad teemad:

KÄTE– JA  KÜÜNTEPROBLEEMID. Käte– ja küünteprobleemide äratundmine, külmad ja higistavad käed, kuiv nahk, küünemuutused, haprad küüned, ebatasased küüned, kihistuvad küüned.

JALA EHITUSES ESINEVAD MUUTUSED. Lampjalg, võlv- ehk kaarjalg, põikivõlvi lamendumine, vaevaluu(valgvarvas), vasarvarbad.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Töökoha valmisolek. Küünte viilimine. Koorimine. Küünenahkade hooldamine. Lakkimine tavalakiga ja geellakiga. Parafiinihooldus. Massaaž (toime, näidustused ja vastunäidustused).

KÄTE HOOLDUSES KASUTATAVAD HOOLDUSTOOTED. Puhastavad tooted. Kätekreemid. Õlid. Koorijad. Maskid. Lakid.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Koduhoolduseks hooldustoodete soovitamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Käte- ja jalahooldusprotseduuride sooritamine. Tööde järjekord.

Käte-  ja jalamassaaž. Küünte lakkimine (k.a geellakkimine). Parafiinihooldus. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid:

Ainekursuse läbinud õppija omab ülevaadet:

 • käte ning jalgade anatoomiast ja füsioloogiast;
 • küünte- ja nahaprobleemidest ning nende tekkepõhjustest;
 • käe- ja jalahoolduse protseduuride töövahenditest, toodetest, aparatuurist ning töövõtetest;
 • erinevate käe- ja jalahoolduse protseduuride ning massaaži näidustustest ja vastunäidustustest;
 • küünte lakkimisest tava- ja geellakiga;
 • desinfektsiooni- ja sterilisatsioonivahenditest, meetoditest ja hügieeninõuetest:
 • kliendi nõustamisest.

Hindamismeetod:

 • valikvastustega test
 • demonstratsioon: valmistab ette töökoha ning teostab modellile klassikalise käe- ja jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimise tavalakiga (tumedatooniline).

Arvestustöö hindamiskriteeriumi lävend: kasutab käe- ja jalahoolduse protseduuride alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;

 

Hindamiskriteeriumid:

 • valmistab ette töökoha käe- ja jalahoolduse läbi viimiseks;
 • võtab vastu kliendi ning selgitab välja soovid;
 • hindab visuaalselt kliendi käte ja jala nahaseisundit ning küünte seisukorda;
 • lähtub analüüsi tulemustest hoolduse näidustustest ja vastunäidustustest, vajadusel planeerib hoolduse sisu ümber ning põhjendab;
 • teostab modellile klassikalise käe- ja jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimisega;
 • kasutab sobivaid töövahendeid ja tehnilisivõtteid, tooteid ning aparatuuri;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha sobivate vahendite ja meetoditega.

 

Geellakkimine

Käsitletavad teemad:

 

TOOTED JA TÖÖ KÄIK. Tooted geellakkimiseks. Geellaki kandmine käe- ja jala küüntele. Eel- ja järeltööd.

PRAKTILISED TÖÖD. Geellaki kandmine käe- ja jala küüntele. Tööde järjekord. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid

Õppija:

 Teab ja tunneb:

 • geellakkimise töövahendeid, tooteid ja töövõtteid

Oskab:

 • teostada küünte lakkimist geellakiga.

Hindamismeetod:

 • praktiline sooritus

 

Hindamiskriteeriumid:

 • teostab modellile klassikalise käte- ja jalahoolduse käigus küünte lakkimise geellakiga;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

Kunstküünte paigaldamise moodul (geelküüned)

Käsitletavad teemad:

KUNSTKÜÜNTE AJALUGU. Kust alguse saanud ja millal. Tehnikate areng.

TÖÖVAHENDID. Freesid, UV-lambid, tangid jne.

GEELTEHNOLOOGIA. Hooldusvahendid, küünepinna ettevalmistus, geeli paigaldamine oma küünele, tipile ja šabloonile. Prantsuse maniküüri tegemine geeliga. C ja D kumeruse jälgimine. Hooldamine ja eemaldamine. Kliendi nõustamine.

KUNSTKÜÜNTE HOOLDAMINE. Hooldusvahendid. Kunstküünte eemaldamine. Kliendi nõustamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Valitud tehnikaga kunstküünte paigaldamine. Aparatuuri kasutus. Küünte lakkimine. Kunstküünte eemaldamine

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • kunstküünte ajalugu;
 • töövahendeid;
 • hooldusvahendeid;
 • kunstküünte eemaldamist;
 • küünte kaunistamist;
 • kliendi nõustamist.

 

Oskab:

 • ette valmistada töökohta kunstküünte paigalduseks;
 • ette valmistada küünt kunstküüne paigalduseks;
 • valida õiget küünetippi ja paigaldada;
 • paigaldada kunstküüsi vormiga;
 • kasutada aparatuuri;
 • lakkida küüsi kasutades erinevaid lakkimistehnikaid;
 • eemaldada kunstküüsi;
 • klienti nõustada;
 • korrastada töö lõppedes töökoha, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid.

 

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab kunstküünte paigaldamise alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha kunstküüne paigalduseks;
 • demonstreerib kunstküünte paigaldamist (tipile, vormile) lähtudes esteetilisest lõpptulemusest;
 • kasutab sobivaid töövahendeid, aparatuuri ja tooteid;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid ja järgib tööohutuse ning hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

 

Eesti  Iluteeninduse Erakool ( OÜ Iluteeninduse koolitus) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner .

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija läbi viia näohooldust, näo jumestamist, käehooldust, jalahooldust, geellakkimist, kunsküüntepaigaldamist( geelküüned) ja ripsmetehnikat(klassikalised ripsmepikendused).

 

Õppekeskkond:  Teooria tundide läbiviimiseks on õppekeskuses vajaliku tehnikaga varustatud õppeklass. Praktiliste tundide läbiviimiseks on õppekeskusel vajaliku sisustusega praktikaklass.

 

Koolitajate andmed:

Liivia Ribelus

 • CIDESCO kosmeetik omandas kosmeetiku eriala Soomes;
 • 320 kutsepedagoogika täiendkoolitus;
 • Kosmeetik ilusalong Roosmarii 1998 – 2008;  ilusalong kesklinna lpg alates 2012
 • 1999 -2012 erialaainete õpetaja  Eesti Juuksurite ja Kosmeetikute kool  Diariss
 • Eesti  Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2012

Kaire Taalkis;

Maniküürija-pediküürija alates 1991

Küünetehnik alates 2004

Ripsmetehnik alates 2007

Näo- ja kehahooldused alates 2007

Spaateenindaja, tase 4

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika BA

Eesti Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2019

Anu Saukas

Kõrgharidus- EEK Mainor ärijuhtimine 2017 (magister jäi pooleli 2018)
Jumestaja- Glow Makeup Studio 2012
Grimeerija- Grimmikool 2013
Täiendkoolitus- Pruudimeik 2015
Täiusliku meigi saladused- Leedu tippjumestaja koolitus 2015
Täiuslikud kulmud- Glow OÜ 2015
Kulmukoolitus- FullGlam 2016
MUFE koolitus-Soome tippjumestaja airbrush tehnikad 2016
Grimmikoolitus vahupea valmistamine 2016
Ja palju muid koolitusi

Tööalane:

Jumestuse õpetaja Iluteeninduse erakoolis alates 2014
Film “DreamFish” 2015
Film “Elu Hammasratastel” 2018
Teleseriaalid: “Kelgukoerad” “ Karulid ja Apelsinid” “Pilvede All” “Kerge Elu”
Telesaated: “Terevisioon” “Eestimaa Uhkus”
“Seitsmesed Uudised” “Duubel” “Võimalik Vaid Venemaal” “Naabrist Parem”
jpm

Tiina Leesik

2005 Grimeeerija III kutsekvalifikatsioon Kutsetunnistus nr 010095

Tööalane:

GrimmiGrupp OÜ 2011-…. juhatuse liig, grimeerija
SA Eesti Draamateater 2014-2016 grimeerija-jumestaja
Leesik & Nieländer OÜ 2002-2011 –juhatuse liige, grimeerija
FIE Tiina Leesik 1997-2001
Tallinna Linnateater 2001-2002 -grimeerija
Faama Film OÜ 1994-1997 – juuksur, grimeerija
Imago PM AS 1992-1993 – grimeerija
Tallinnfilm 1987-1992 – grimeerija

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Kursusega võivad liituda kõik huvilised, kes on  kursusest  huvitatud.
Lõpetamise nõuded: Õppekava  moodulite läbimine ja täitmine täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid: kursuse lõputunnistus