MassöörÕppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on anda koolitust massaaži erialal. Anda õppijale erialased teadmised, praktilised oskused ja vilumused tagamaks õppija kompetentsuse töötamiseks valitud kutsealal.

Eriala nõuded tulenevad massööri kutsestandardist.

Masööri õppekava koosneb kahest moodulist. I moodul sisaldab teoreetilist õpet, tema struktuur koosneb üldoskuste ja –teadmiste, põhioskuste ja -teadmiste,  lisa- / erioskuste ja teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk, mille abil omandatakse vajalikud teoreetilised teadmised kutsealaseks tööks. II moodul sisaldab praktilist õpet, tema struktuur koosneb põhioskuste ja –teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk ning mille abil omandatakse vajalikud oskused kutsealaseks tööks.

Maht: 480 tundi

Kursuse algus 03.02.2018

Maksumus: 1500€

Koht: Lootsi 10, Tallinn

Lektor:Margit Paekivi