Naistejuuste lõikuste algõppe koolitus

TKH Majandustegevusteate nr.141718

„OÜ Iluteeninduse Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“.

Maksumus: 2500 € ( kõik kes sõlmivad õppelepingu enne 05.04.2023 kehtib sügise soodushind 1950 eur )

Päevase koolituse algus 14.10.2023 (eesti/vene keeles)

Kursusega on võimalik liituda kuni 14.10.2023.

 

Toimumise koht: Kadaka tee 56a, Lootsi 10 II korrus,  Kadakatee 56a Tallinn Eesti 

 

Eesti  Iluteeninduse Erakool ( OÜ Iluteeninduse koolitus) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner .

NB! Kõik kes sõlmivad hiljemalt  13.09.2023 kosmeetiku või juuksuri kursuse õppelepingu saavad esmased töövahendid tasuta, mis jäävad kursuse lõpetamisel õpilasele .

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekeel: eesti/vene

Maht: 340 ak. tundi

Moodulid

 

Maht ( ak.tundi) Teooria ( ak.tundi)    auditoorne/

iseseisev töö

Praktilinetöö ( ak.tundi)
 EELTEADMISED JUUKSELÕIKUSEKS 40 30/10
NAISTE  JUUSTE LÕIKAMINE 100 20/10 70
PRAKTILISED TÖÖD 200 200
 

Õppesisu

EELTEADMISED JUUKSELÕIKUSEKS. Juukse anatoomiline eripära. Suhtlemine  kliendiga.    Eel- ja järeltööd kliendi teenindamisel. Juuksuri asend kliendi suhtes. Juuste lõikamise  terminoloogiameestöös.

Töövahendite käsitlus ja hooldus ( kammid, harjad, käärid, fileekäärid, habemenuga, žiletinuga, juukselõikusmasin). Lõikuse jaotusjooned. Kammide ja juukselõikusmasina käsitlus, kääri-kammi tehnika. Eel- ja järeltööd ning hügieeninõuded kliendi teenindamisel. Juuste lõikamisel kasutatavad erinevad tooted.

NAISTE JUUSTE LÕIKAMINE. Pikad, poolpikad ja lühikesed juukselõikused naistele.

Põhilõikejooned. Tavaline tasandamine, sirge kontuurjoon, kukla keskjoonest lähtuvalt ette

pikenev või lühenev kontuurjoon, alumine gradueering, ülemine gradueering. Näoäärste ja

kaelajuuste kujundamine. Pealae juuste kujundamine (näo ja kukla suunas tõusva joonega, sirge

joonega pealaeplatvorm). Tuka kujundamine (ühepikkune, asümeetriline, seitlijoonest pikenev ja

lühenev, astmeline). Juukselõikused sassoonmeetodil. Noa-, fileerkääride- ja žiletinoalõikused.

Kombineeritud lõikused. Erinevate lõikustehnikate ühildamine. Lõikusjooniste koostamine ja lugemine. Lõikuste modelleerimine vastavalt näoproportsioonidele. Kliendi nõustamine.

 

PRAKTILISED TÖÖD. Naiste erinevate juukselõikuste harjutamine ja praktiline

teostamine. Erinevate habemete ja vuntside modelleerimise harjutamine ja praktiline teostamine.

 Õpiväljundid

Õppija teab ja tunneb:

• juukselõikuse terminoloogiat;

• naiste  juustelõikuste põhivõtteid;

• erinevaid töövahendeid juuste lõikamisel;

• erinevaid juukselõikust kergendavaid tooteid (materjale);

• habeme kujundamisel kasutatavaid viimistlusvahendeid;

• habeme ajamiseks vajaminevaid tooteid (materjale).

Oskab:

• juuste lõikust konstrueerida joonisena;

• kasutada juukselõikuse erinevaid meetodeid;

• kasutada erinevaid töövahendeid juuste lõikamisel;

• ühildada erinevaid lõikustehnikaid;

• teha eel- ja järeltöid kliendi ohutuks teenindamiseks;

• teostada lühikeste ja pikkade juuste lõikuseid nii naistele;

• nõustada klienti sobiva juukselõikuse leidmisel;

• nõustada klienti sobiva habeme või vuntside kuju leidmisel.

 

Hindamismeetod:

•         teoreetiline test;

•         praktiline sooritus.

 

Hindamise kriteeriumid

• erinevate töövahendite kasutamist juuste lõikamisel;

• oskust praktiliselt teostada erinevaid juukselõikusi, järgides töökultuuri, õigete töövõtete

kasutamist lähtuvalt konkreetsest juuksestruktuurist;

• joonise konstrueerimist vastavale lõikusele;

• erinevate lühikeste ja pikkade juuste lõikuste tegemist nii naistele ;

• klassikalise mudellõikuse sassoonmeetodil sooritamist;

• töövõtteid;

• töövahendeid ja materjale vastavalt valitud praktilisele tööle

 

Eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused juukselõikuse terminoloogiast, naiste juustelõikuse skeemikohastest põhilõikustest ning juukselõikuse meetoditest, ning hoiaku kliendi tähelepanelikust ja korrektsest teenindamisest.

 

 

Õppekeskkond:  Teooria tundide läbiviimiseks on õppekeskuses vajaliku tehnikaga varustatud õppeklass. Praktiliste tundide läbiviimiseks on õppekeskusel vajaliku sisustusega praktikaklass.

 

 

Koolitajate andmed:

Eve Palo

Tallinna 20.Keskkool

Helsingi Kauniduskool

Eriala:  1995 – 1996, kosmeetika

Lisainformatsioon:      meikija

Tallinna 19.Tehnikakool

Eriala:  1982 – 1984, juuksur

Kõrgharidus

Tallinna Ülikool

Bakalaureusekraad

Põhieriala:       2000 – 2003, kutseõpetus

Täiendkoolitus

GOLDWELL, WELLA, SCHVARZKOPF

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Kursusega võivad liituda kõik huvilised, kes on  kursusest  huvitatud.
Lõpetamise nõuded: Õppekava  moodulite läbimine ja täitmine täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid: kursuse lõputunnistus