Ripsmetehniku koolitus

2757

TKH Majandustegevusteate nr.141718
„OÜ Iluteeninduse Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“.

Maht: 30 tundi

Õppekavarühm: iluteenindus

Kursuse maksumus: 1500 eur  ( soodushind 950 eur  kuni 19.09.2023 )

Kursuse algus:

19.09.2023 eesti  keeles   

 

Toimumise koht: Kadaka tee 56a  ja Lootsi 10, Tallinn

 

Kursuse kava:

Ripsmepikenduste teooria ja ajalugu 10 ak. tundi, sellest  2 ak. tundi kontaktõpe/ 8 ak. tundi iseseisev töö

Praktilnetöö 20 ak.  tundi,sellest  14 tundi kontaktõpe/ 6 ak. tundi isesisev töö

Kursus on individuaalne ja toimub individuaalse graafiku alusel.

Ripsmetehnika moodul  (klassikalised ripsmepikendused)

Käsitletavad teemad:

RIPSMETE JA SILMA ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA. Naha ehitus. Ripsmekarva läbilõige. Ripsmete kasvutsükkel ja faasid. Ripsmekarva keemiline koostis. Ripsmekarva sillad. Silmade  haigused.

HÜGIEENI- JA OHUTUSNÕUDED. Töökoha ja töövahendite ettevalmistamine. Aseptika, desinfektsioon, sterilisatsioon, vastunäidustused, nõuded ruumile, valgustusele ja ventilatsioonile, tervise ja ohutusnõuded.

TOODETE ÜLEVAADE. Pintsetid (sirged, kõverad), kammharjad, liimid, teibid, geelpadjad, ripsmekarvad, eelhooldusvahendid, liimi eemaldusvahend, kaitsev hooldusvahend, liimialus, käärid.

RIPSMETE PAIGALDUSE TEHNOLOOGIA JA MATERJALID. Ripsmete materjalid, ripsmekaared, ripsmete pikkused, ripsmete paksused, töövahendid, tehnoloogia ja paigaldamise tehnika, ripsmekarva õige paigaldamine. Erinevate silmakujude järgi ripsmete paigaldamine. Silmakuju modelleerimise ja korrigeerimise moodused. Ripsmete paigaldamise skeemid. Ripsmete pikendamise, hooldamise ja eemaldamise tehnoloogiad. Protseduuri etapid. Enim levinud vead.

TÖÖ KÄIK. Ripsmete eraldamine ja paigaldamine, õige kasvufaasis oleva ripsme valik pikendamiseks, parim töövahendite paigutus, töökiirus ja hooldus.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Ripsmepikenduste põhilised väljalangemise põhjused, hooldus peale protseduuri, kodune hooldus.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • ripsmete ja silma anatoomiat ja füsioloogiat;
 • töövahendeid;
 • hooldusvahendeid;
 • klassikaliste ripsmete paigaldamise ja hooldamise tehnoloogiaid;
 • klassikaliste ripsmete eemaldamist;
 • kliendi nõustamist;
 • hügieeninõudeid.

 

Oskab:

 • ette valmistada ripsmeid klassikaliste ripsmete paigalduseks;
 • valida õiged ripsmepikenduse karvad ja paigaldada;
 • kasutada töövahendeid, kaardistust ja tooteid;
 • paigaldada ühe naturaalse karva külge ainult ühe pikenduse;
 • paigaldada ripsmepikendused nii, et need ei kleepu omavahel puntidena kokku;
 • liimida ripsmepikendused  nahast 0,5-1 mm kaugusele;
 • paigaldada ripsmed puuduvate nähtavate liimitükkiteta – tulemus on puhas;
 • ripsmepikendused liimida otse, hoides ripsmekarvade loomulikku suunda;
 • kasutada erinevaid klassikaliste ripsmete tehnoloogiaid;
 • kasutada erinevaid töövõtteid;
 • klienti nõustada;
 • korrastada töö lõppedes töökoha, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid.

 

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab ripsmepikenduste paigaldamise alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha klassikaliste ripsmepikenduste paigalduseks;
 • valib sobivad töövahendid tööks;
 • arvestab kliendi soovide ja eripäradega ripsmete paigaldamisel;
 • demonstreerib klassikaliste ripsmete paigaldust lähtudes esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab korrektseid töövõtteid;
 • selgitab tööprotsessi ja vahendite valikut;
 • järgib tööle esitatavaid hügieeni- ja ohutusnõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

 

Töövahendid:

õppemaks  sisaldab ripsmetehniku stardikomplekti.

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija teostada  ripsmetehnikat(klassikalised ripsmepikendused).

 

Õppekeskkond:  Teooria tundide läbiviimiseks on õppekeskuses vajaliku tehnikaga varustatud õppeklass. Praktiliste tundide läbiviimiseks on õppekeskusel vajaliku sisustusega praktikaklass.

 

Koolitajate andmed:

Maiken Gubaidulin 

ripsmetehnik

Kaire Taalkis;

Maniküürija-pediküürija alates 1991

Küünetehnik alates 2004

Ripsmetehnik alates 2007

Näo- ja kehahooldused alates 2007

Spaateenindaja, tase 4

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika BA

Eesti Iluteeninduse Erakooli õpetaja alates 2019

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Kursusega võivad liituda kõik huvilised, kes on  kursusest  huvitatud.
Lõpetamise nõuded: Õppekava  moodulite läbimine ja täitmine täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid: kursuse lõputunnistus